top of page
Search
  • Writer's pictureMadam Pong

บริการห่อ (wrap) กระเป๋าเดินทางที่สนามบิน Zurich ก่อนโหลดกระเป๋า

บางท่านชอบที่จะป้องกันการขโมยของในกระเป๋าเดินทาง หรือ ป้องกันกระเป๋าที่โหลดใต้ท้องเครื่องเป็นรอย จึงชอบที่จะใช้บริการห่อกระเป๋า ถ้าเป็นขาออกจากประเทศไทย ที่สนามบินสุวรรณภูมิมีบริการห่อ (ร้านก็อยู่แถวๆ check in counter แถวๆทางขึ้นลงบันไดเลื่อน หรือ ใครเดินเข้ามาก็เจอเลย) ราคาบ้านเราอยู่ที่ 200 THB ต่อใบ แต่หากใครกำลังจะบินกลับจากสวิตเซอร์แลนด์ (Switzerland) แล้วอยากใช้บริการนี้ บริการห่อกระเป๋าสนามบินซูริค เค้าก็มีเหมือนกันนะคะ วันนี้เอาภาพเรื่องราวมาฝาก


บริการห่อกระเป๋าสนามบินซูริค
บริการห่อกระเป๋าสนามบินซูริค

บริการห่อกระเป๋าสนามบินซูริค ราคา 30 CHF (คิดที่ 1 CHF/40 THB ตกอยู่เงินไทยประมาณ 1,200 THB)

ถือว่าไม่แพงเมื่อเทียบกับค่าเงิน ค่าครองชีพที่นี่ เพราะทานอาหารมื้อนึงในร้านอาหารก็ตกอยู่ 30 CHF แล้วนะคะ) นี่คือราคาสำหรับกระเป๋าโหลดใบใหญ่ทั่วๆไป แต่ถ้า oversized ใหญ่พิเศษ ก็ว่ากันที่ 55 CHF นะคะ เฮีอก !!!

บริการห่อกระเป๋าสนามบินซูริค
บริการห่อกระเป๋าสนามบินซูริค

แต่ก็ไม่ต้องตกใจไป บริการห่อกระเป๋าสนามบินซูริค ราคาพรีเมี่ยม ก็ต้องตามมาด้วยการ บริการที่พรีเมี่ยมด้วย จริงไหมคะ... โดยเงื่อนไขเป็นไปตามนี้ (อ้างอิงจากรูป ณ ขณะนี้นะคะ เพราะบริการเหล่านี้ก็มีการปรับเปลี่ยนพัฒนาไปตามกาลเวลา)


หากกระเป๋าไม่มาตามเวลาที่ปลายทาง เค้าจะมั่นใจว่าจะตามกระเป๋ามาให้เราได้ภายใน 48 ชั่วโมง


หากกระเป๋าหายแบบชัวร์ๆ รับผิดชอบสูงสุด 4,000 Euro


หากกระเป๋ามาช้ากว่ากำหนดมาก (อันนี้จะนับหลังจาก 48 Hrs. หรือเปล่า ก็ไม่รู้แหะ) หากกระเป๋าเสียหาย รับผิดชอบสูงสุด 1,000 Euro
บริการห่อกระเป๋าสนามบินซูริค
บริการห่อกระเป๋าสนามบินซูริค


บริการห่อกระเป๋าสนามบินซูริค
บริการห่อกระเป๋าสนามบินซูริค

Line OA: @madamahomestay
Comments


bottom of page